بهترین روغن خوراکی در طب سنتی

بهترین روغن خوراکی در طب سنتی
روغن ها را می توان به دو نوع گیاهی و حیوانی تقسیم بندی کرد که هر کدام آنها از نظر داشتن اسید های چرب اشباع و غیر اشباع قابل تقسیم هستند. برای استفاده از انواع روغن ها نکاتی وجود دارد که ما را در انتخاب روغن مناسب برای استفاده های متنوع راهنمایی میکند. بخشی از این نکات مربوط به خود روغن و بخش دیگر مربوط به مصرف کننده میباشد.
ادامه مطلب