آیا می شود از پوست تخم مرغ به عنوان منبع طبیعی کلسیم استفاده کرد؟

پوسته تخم مرغ از ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین شکل کلسیم در مکمل‌ها است.همچنین استفاده از پوسته تخم مرغ، یک راه عالی برای کاهش پسماند آشپزخانه شماست تا تهدیدی برای آلودگی محیط زیست نباشند.
ادامه مطلب