من، دکتر فاطمه مرادی ام. پزشک هستم و دکتری تخصصی (PhD) طب ایرانی خودم را از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفتم. از سال 1382 در حیطه طب سنتی فعالیت پژوهشی می کنم؛ از سال 1390 در زمینه سبک زندگی سالم در طب ایرانی مشاوره کلینیکی می دهم و مدرس این موضوع هستم؛ و از سال 1395، در زمینه های «پاکسازی و تقویت بدن، آمادگی برای بارداری، آمادگی برای زایمان و اطفال»، بیماران را ویزیت می کنم.   

تحصیلات

دکترای تخصصی  (PhD)
1399-1392:
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه دکتری تخصصی: «بررسی اثربخشی مصرف غذایی تخم مرغ با شیره انگور در  تهدید به سقط: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی».


خلاصه فعالیت های علمي اجرایی
1.     مسئول روابط عمومی «انجمن علمی طب سنتی ایران»
2.     مسئول کارگروه تدوین راهنمای بالینی «حفظ جنین از سقط» در دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
3.     مسئول کارگروه بارداری سایت دکتربانوکا
4.     از پزشکان سلامتکده «احمدیه دانشگاه ع پ تهران» و گروه پزشکان طب سنتی «دکتر سریتا»
5.     متخصص طب ایرانی در برنامه های تلویزیونی «طبیب- شبکه سه سیما» و «انارستان- شبکه افق» و «شفاء- شبکه سلامت»
6.     مصاحبه با خبرگزاری های ایرنا، تسنیم، باشگاه خبرنگاران جوان، هفته نامه سلامت و ... 
7.     سخنرانی، لایو و تدريس های متعدد با موضوعات «سبک زندگی سالم» و «بارداری سالم» در طب ایرانی.فعاليت هاي علمي پژوهشي
 
مقالات مجلات:
1.The effects a special food (fried eggs with grape molasses) on threatened miscarriage in combination with conventional therapies: a randomized clinical trial. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. In Press.
 
2.Impact of Thermotherapy on Severe Mitral Valve Prolapse: An Approach from Persian Medicine. Trad Integr Med. 2020;5(3):104-106. 
 
3.Frequency of Chief Complaints in Patients Referring to Persian Medicine Clinics. Trad Integr Med. 2020;5(1):1-7. 
 
4.Methods of preparation of egg and therapeutic uses: a review perspective of Persian Medicine”. Food Therapy and Health Care, 2020;2(1): 32-39. 
 
 5.Symptoms of Uterine Dystemperament in Abnormal Uterine Bleeding from Perspective of Persian Medicine”. Traditional and Integrative Medicine. 2019;4(3):109-116. 
 
6.The potential role of grape (Vitis vinifera L.) in prevention of threatened abortion via immunomodulatory and anti-inflammatory abilities: a hypothesis. Traditional Medicine Research. 2019;4(3):131-139. 
 
7.Asthmatic Patients' Lifestyle in Traditional Medicine. Iranian Journal of Allergy, Asthma & Immunology. 2018 Supplement;17:145-146. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.گیاه گل قاصد در پزشکی. پژودا. زمستان 92؛ سال هشتم، شماره 28. صص 29-25. 


تدوین كتب: 
 1.     از نویسندگان مجموعه ۸ جلدی «سبک زندگی سالم» بر مبنای منابع طب ایرانی، متون اسلامي و تحقیقات نوین پزشکی. تهران: ایرانیان طب؛ 1396. با عناوین: 

2. ويرايشگر علمي دو سند علمی وضعیت کنونی «طب سنتی و اسلامي» و «طب مکمل» در ایران و جهان. دفتر مشاور وزير بهداشت در امور طب سنتی و گیاهان دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 1393.

3. همکاری در تهیه «اطلس جامع طب سنتی ایران» دکتر مهدی علیزاده.
4. همکاری در تدوین «دستنامه آموزش مقدماتي طب سنتی ایران». تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 1384.
5. همکاری در ترجمه «مجموعه استراتژيهاي سازمان بهداشت جهاني در مورد طب سنتي و مكمل سالهاي 2005-2002». تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 1384. 


همکاری در طرح هاي پژوهشي:

1.     «بررسی اثربخشی مصرف غذایی تخم مرغ با شیره انگور در تهدید به سقط: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی». دانشکده طب ایرانی د ع پ تهران. 1395. 
2.     «بررسی، مطالعه و تدوین شیوه زندگی سالم در طب سنتی ایرانی و طب اسلامی». معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1391.
3.     «بررسی فراواني علل مراجعه بیماران به مراكز درماني طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران». مرکز پژوهش های دانشجویي؛ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1390. 
4.     «بررسی کتاب ON ASTHMA تالیف ابن میمون، جهت تهیه بانک ایده های تحقیقاتی طب سنتی در بیماری آسم». مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی. 1389.


درباره من