4- از مدارک پزشکی خود مثل آزمایش، سونوگرافی و ... عکس بگیرید.

5-
با شرایطی که در زیر گفته شده از زبانتون عکس گرفته و به همراه مدارک پزشکی برای شماره دکتر در اپلیکیشن "بله" و یا "واتساپ" بفرستید.

شرایط عکس گرفتن از زبان:
1. بهتر است:
- در نور طبیعی عکس بگیرید یا نهایتا زیر نور لامپهای پر مصرف که رنگ شبیه نور خورشید دارند.
- با فلش عکس نگیرید.
- شخص دیگری از زبان شما عکس بگیرد.
۲. نیم ساعت قبل از عکس گرفتن، چیزی نخورده باشید. از شب قبل هم مواد رنگی نخورده باشید. زبان را مسواک نزده باشید.
۳. برای عکس گرفتن، حدود ۱۰-۱۵ ثانیه زبان را بیرون بیاورید. اگر نیاز به چند بار عکس گرفتن بود، زبان را داخل دهان برده، مجددا بیرون بیاورید.
۴. یکبار زبان را بدون فشار و راحت خارج کنید و عکس بگیرید.بار دوم، زبان را کاملا خارج کنید و با فلش از ته زبان عکس بگیرید.
در عکس سوم، حتما چانه هم بیفتد؛ سر در زاویه درست قرار بگیرد و کج نباشد؛ و عکس از روبرو گرفته شود.


دقت کنید که درمان از طریق طب سنتی پروسه ای زمان بر است و برای گرفتن نتیجه نیاز به صبر ، حوصله و مداومت شما در رعایت نسخه پزشک دارد.

برای مشاهده و تکمیل فرم شرح حال کلیک کنید